SATYA SHARMA

Spesialist i allmennmedisin- og samfunnsmedisin, PhD.

Har vært ansatt som lege/fastlege ved Rolland Legesenter siden 1996.

Utdannet fysioterapeut i New-Delhi i 1976 og utdannet lege ved universitet i Bergen i 1988. Spesialist i allmennmedisin- og samfunnsmedisin siden 1995. Spesialkompetanse i muskel- og skjelettlidelser med mastergrad (MSc) i muskel- og skjelettlidelser fra London i 2006. Har doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Bergen, 2018 og har forsket på frossen skulder. Underviser medisinstudenter ved universitetet i Bergen og leger i muskel- og skjelettlidelser. Arbeider 20% som fastlege ved Rolland legesenter. Arbeider også i 20% stilling som 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen. Tar imot pasienter fra leger/fysioterapeut/manuellterapeut/kiroraktor med muskel- og skjelettlidelser i sin privat praksis (økt egenandel) i samme bygg som Rolland legesenter. Pasienter med muskel-skjelett problemer kan også kontakte ham direkte uten henvisning på www.bmsklinikken.no  

Dr. Sharma er daglig ansvarlig lege/daglig leder ved Rolland Legesenter

SON STIAN NGO

Allmennlege under spesialisering

Har vært ansatt som fastlege ved Rolland Legesenter siden 2010. 

Utdannet til allmennlege ved Det medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen. Ble godkjent allmennlege i 2007 og er nå under spesialisering i allmennmedisin.

Dr Ngo jobber også som skole,- og helsestasjonslege, og han har siden 2007 hatt 20% stilling som legevaktslege ved Bergen Legevakt.

DEISY HAGEN

Spesialist i allmennmedisin

Har vært ansatt som fastlege ved Rolland Legesenter siden 2014.

Utdannet til allmennlege ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i HavannaCuba, i 2000. Jobbet som allmennlege på Cuba inntil 2006. 

I Norge har dr Hagen jobbet som sykehjemslege, fastlege og lege i spesialisering ved kreftavdeling på Haukeland Universitetssykehus. Hun ble godkjent som allmennlege i Norge i 2012, og i 2019 ble hun spesialist i allmennmedisin. 

Dr Hagen jobber også som skolelege og  som legevaktslege ved Bergen legevakt.

ALLAN MUKAYA

Allmennlege under spesialisering 

Har vært ansatt som fastlege ved Rolland Legesenter siden mars 2019.

Utdannet til lege ved Université de Lubumbashi i Kongo. Har jobbet som barnelege ved University Teaching Hospital Lusaka, Zambia. Han har kompetanse i tropemedisin.

I Norge har dr Mukaya jobbet som lege ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus, Medisinsk avdeling på Haraldsplass Diakonal Sykehus, Kronstad DPS, Haugaland DPS, Haugesund Sykehus, Kopervik Legesenter, Norheim bu-og behandlingsheim og Karmøy legevakt.

Har avlagt mastergrad i Internasjonal helse med fokus på folkehelse (MPH) ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen. Dr Mukaya er interessert i medisinsk forskningsarbeid og undervisning. Han er besøkende foreleser ved Høgskulen på Vestland, desentralisert sykepleieutdanning, med fokus på temaer relatert til blant annet psykisk helse og innvandrere i Norge samt kulturforskjeller i møte med norsk helsevesen.  

Snakker flytende fransk, engelsk og swahili.

Dr Mukaya jobber også som skolelege, helsestasjonslege for små barn og  ungdom, samt legevaktslege ved Bergen legevakt.

 

THUSHANI ESWARAN

Dr Thushani Eswaran (Sluttet, ny fastlege er ikke på plass enda). Dr Preben Slaatten jobber som vikarlege ut februar 2023. 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM