Ansatte ved legesenteret

Leger

1. Dr Satya Sharma

2. Dr Thushani Eswaran (Sluttet, ny fastlege er ikke på plass enda). Dr Preben Slaatten jobber som vikarlege ut februar 2023. 

3. Dr Deisy Hagen 

4. Dr Son Stian Ngo 

5. Dr Allan Mukaya 

Les mer om våre leger her Leger

 

Helsesekretærer

1. Marianne 

2. Janne

3. Tone V.

4. Tone C.

5. Torill 

Les mer om våre helsesekretærer her Helsesekretærer

 

--> Gå tilbake til forsiden HJEM